31/08/2021
Quyết định số 643 ban hành Quy định về tham gia thực hiện ngày Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển
30/08/2021
Thông báo hủy các lớp học phần đợt học 1, Học kỳ I năm học 2021-2022, các khóa đại trà 9,10,11
30/08/2021
Thời khóa biểu Khóa 12 đợt 1, Học kỳ I năm học 2021-2022
30/08/2021
Quyết định số 651 về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao 2021