21/07/2021
Thông báo triển khai các biện pháp phòng, chống Covid 19
16/07/2021
Thông báo sinh viên cuối khóa trả tài liệu cho thư viện để đủ điều kiện xét tốt nghiệp
13/07/2021
Quyết định số 530 về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi Học kỳ hè năm học 2021 và chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 5,6,7 (đợt 2)
08/07/2021
Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 5, 6, 7 (đợt 2) và Học kỳ hè bổ sung
07/07/2021
Lịch thi trực tuyến Học kỳ hè năm 2021
02/07/2021
Sáng ngày 01/7/2021, tại Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
01/07/2021
Quyết định thành lập Hội đồng và Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi Học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 2).