18/04/2021
“Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy các môn khoa học thuộc Khoa cơ bản
18/04/2021
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA , CUỐI KHÓA VÀ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 CHO SINH VIÊN KHÓA 9 KHÓA 10
16/04/2021
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2021
Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021
16/04/2021
Thông báo về việc tăng cường kỷ luật đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
13/04/2021
THÔNG BÁO số 60: Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Giảng viên
12/04/2021
Học viện chính sách và Phát triển tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2021
09/04/2021
Quy định số 106 về việc ban hành Quy chế Khen thưởng – Kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Chính sách và Phát triển