15/06/2021
Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
11/06/2021
Thong báo lịch thi đợt 1, Học kỳ II, năm học 2020-2021 (Học phần thi vấn đáp trực tuyến trên ứng dung Zoom)
11/06/2021
Quyết định về Ban hành Quy định tổ chức thi trực tuyến các học phần tốt nghiệp tại Học viện Chính sách và Phát triển
09/06/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021
06/06/2021
Thông báo: Hướng dẫn khai thác tài liệu nội sinh trên Thư viện số Học viện Chính sách và Phát triển
03/06/2021
Thông báo: Tuyển sinh đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2021
31/05/2021
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến, Học kỳ II năm học 2020 – 2021
26/05/2021
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 tại Học viện Chính sách và Phát triển