17/05/2021
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
14/05/2021
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
14/05/2021
 TB 87 về việc thay đổi lịch học các lớp học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021
12/05/2021
Thông báo thay đổi lịch học các lớp học phần Học kỳ phụ, năm học 2020-2021
11/05/2021
Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ phụ năm học 2020-2021