02/07/2021
Sáng ngày 01/7/2021, tại Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
01/07/2021
Quyết định thành lập Hội đồng và Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi Học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 2).
18/06/2021
THÔNG BÁO:Triển khai dịch vụ vệ sinh, tạp vụ và cảnh quan môi trường tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển
18/06/2021
Quy định hoạt động Đội Thanh niên sinh viên xung kích an ninh cơ sở tại Học viện Chính sách và Phát triển