20/04/2021
Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 khóa 8 hệ đại trà
20/04/2021
Thông báo về việc nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021
19/04/2021
Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 2)
18/04/2021
“Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy các môn khoa học thuộc Khoa cơ bản
18/04/2021
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA , CUỐI KHÓA VÀ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 CHO SINH VIÊN KHÓA 9 KHÓA 10
16/04/2021
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2021
Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021
16/04/2021
Thông báo về việc tăng cường kỷ luật đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
13/04/2021
THÔNG BÁO số 60: Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch Giảng viên