22/04/2021
Học viện Chính sách và Phát triển long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cho ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhiệm kỳ...
20/04/2021
Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp năm học 2020 – 2021 khóa 8 hệ đại trà
20/04/2021
Thông báo về việc nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021
19/04/2021
Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (đợt 2)
18/04/2021
“Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy các môn khoa học thuộc Khoa cơ bản
18/04/2021
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA , CUỐI KHÓA VÀ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 CHO SINH VIÊN KHÓA 9 KHÓA 10
16/04/2021
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
16/04/2021
Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa, cuối khóa và đối thoại sinh viên năm học 2020-2021