14/05/2021
 TB 87 về việc thay đổi lịch học các lớp học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021
12/05/2021
Thông báo thay đổi lịch học các lớp học phần Học kỳ phụ, năm học 2020-2021
11/05/2021
Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ phụ năm học 2020-2021
04/05/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021
04/05/2021
Thông báo triển khai công điện số 541 ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống Covid 19
02/05/2021
Thông báo tạm dừng thu hồ sơ xét tuyển đại học theo hình thức trực tiếp
28/04/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa đối với sinh viên khóa 8
27/04/2021
Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách tổ chức thành công tọa đàm “Kỹ năng cần thiết đối với sinh viên trong thời kỳ hội nhập”
27/04/2021
Thông báo Lịch nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5