02/04/2021
Lễ trao giải Cuộc thi Tin học văn phòng Quốc tế MOSWC 2021
01/04/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
30/03/2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...
26/03/2021
Tập huấn công tác Phòng cháy, chữa cháy tại Học viện Chính sách và Phát triển
26/03/2021
Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Tân Sửu
23/03/2021
Thông báo về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong Học viện Chính sách và Phát triển
23/03/2021
Phiếu đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021
23/03/2021
Công bố danh sách sinh viên khóa 8, 9, 10 không tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2020-2021