19/03/2021
Công bố Đáp án và Kết quả kỳ thi Olympic toán học Sinh viên APD lần 5
19/03/2021
Thông báo danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần khóa 11, học kỳ I, năm học 2020-2021
18/03/2021
Học viện Chính sách và Phát triển đơn vị đầu tiên mở ngành học Kinh tế số 
16/03/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo  trình độ đại học ngành Kinh tế số
15/03/2021
Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển.
15/03/2021
Thông báo thực hiện công tác phòng, chống Covid 19