29/01/2021
THÔNG BÁO số 25 giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên
29/01/2021
THÔNG BÁO số 24 mở bổ sung lớp học phần thuộc thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020-2021, hệ đại trà
29/01/2021
THÔNG BÁO số 23 hủy học phần kỳ II, năm học 2020-2021 các khóa 9, 10 hệ đại trà
26/01/2021
THÔNG BÁO: Về việc nhận đơn & bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để Quy đổi điểm và xét chuẩn đầu ra, Học kỳ II
25/01/2021
THÔNG BÁO số 20 phạm vi ôn tập thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
25/01/2021
THÔNG BÁO số 19 triệu tập thí sinh và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
25/01/2021
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÙNG LŨ NĂM 2020
25/01/2021
Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển và Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Học viện Chính sách và Phát triển
22/01/2021
THÔNG BÁO số 18 thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2020 – 2021 các khóa 9, 10, 11 hệ đại trà