22/01/2021
THÔNG BÁO số 17 kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 của học viện Chính sách và Phát triển
21/01/2021
THÔNG BÁO số 16 về việc triển khai một số dịch vụ người học tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển
20/01/2021
THÔNG BÁO số 15 về việc khảo sát ý kiến nhận xét người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021
16/01/2021
Kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển