25/01/2021
THÔNG BÁO số 19 triệu tập thí sinh và lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
25/01/2021
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÙNG LŨ NĂM 2020
25/01/2021
Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy 2021 của Học viện Chính sách và Phát triển và Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Học viện Chính sách và Phát triển
22/01/2021
THÔNG BÁO số 18 thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2020 – 2021 các khóa 9, 10, 11 hệ đại trà
22/01/2021
THÔNG BÁO số 17 kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 của học viện Chính sách và Phát triển
21/01/2021
THÔNG BÁO số 16 về việc triển khai một số dịch vụ người học tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển
20/01/2021
THÔNG BÁO số 15 về việc khảo sát ý kiến nhận xét người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021