null THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KINH TẾ NĂM 2024

content:

Năm học 2024 – 2025, Khoa Kinh tế tuyển sinh 300 chỉ tiêu của 3 chuyên ngành: Đầu tư, Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Đấu thầu và quản lý dự án

Khoa Kinh tế với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn, tâm huyết với nghề và với sự nghiệp đào tạo sinh viên. Thầy/Cô của Khoa luôn trách nhiệm, thân thiện và tận tình hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tạo môi trường học tập văn minh, thân thiện, lấy người học làm trung tâm.

Khoa Kinh tế là Khoa có số lượng sinh viên đông nhất Học viện Chính sách và Phát triển. Sinh viên Khoa Kinh tế được tham gia các hoạt động thực tế tại doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, đấu thầu, quản lý dự án…, được tham gia các Hội thảo, nói chuyện chuyên đề về chuyên ngành học tập và định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động phong trào đoàn thể tích cực, sôi nổi, tạo môi trường rèn luyện, gắn kết sinh viên, giúp sinh viên được hoàn thiện một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.