03/03/2022
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 – 2022)
03/02/2022
Nhiệt liệt chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022)
07/10/2021
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác đảng đối với Chi bộ 2 – Khối các Phòng chức năng và Trung tâm thuộc Học viện
03/08/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19
03/07/2021
Sáng 01/7/2021, tại Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ.
02/07/2021
Sáng ngày 01/7/2021, tại Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
02/07/2021
Tuyên truyền các văn bản trong công văn số 243 ngày 01/7/2021 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
29/06/2021
Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2021 tại Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên
11/06/2021
CHI BỘ 1 KHỐI CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 5 NĂM 2021
01/04/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
30/03/2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...
24/12/2020
Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
29/12/2020
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
27/05/2020
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, Chi bộ 1 Khối Chính trị và Công tác sinh viên long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III
08/02/2020
Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển trong năm 2019. Ngày 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết...