null Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam"

content:

Với mục đích tạo diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm tri thức từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội và các đối tác quốc tế đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam”. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5 năm 2023 tại trường Đại học Thương mại.

Thay mặt ban tổ chức, Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý viết bài tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung vào các nội dung:

- Lý thuyết về phát triển kinh tế xanh (quan điểm, mô hình, tiêu chí, tính tất yếu, điều kiện…);

- Xu hướng, kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam;

- Thể chế, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước và kế hoạch, chương trình các bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững;

- Môi trường phát triển kinh tế xanh;

- Các nguồn lực phát triển kinh tế xanh (các thành phần kinh tế; nguồn vốn, nhân lực, khoa học công nghệ,…) và các hoạt động quản trị tác nghiệp;

- Mô hình phát triển nền kinh tế xanh bao gồm mô hình phát triển nền kinh tế vĩ mô (xanh hóa kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường cho hạ tầng xã hội…), mô hình kinh doanh có trách nhiệm từ các thành phần kinh tế (tín dụng xanh, kế toán xanh, marketing xanh, logistic và quản trị chuỗi cung ứng xanh, quản trị nhân lực xanh…); 

- Thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại) và trên mỗi phương diện hoặc sự kết hợp giữa các phương diện (kinh tế, môi trường và xã hội);

- Các nội dung có liên quan khác.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word, độ dài không quá 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN và được phản biện 2 vòng để đảm bảo chất lượng trước khi được đăng. 

Bài viết gửi về: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác – Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội theo địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước ngày 30/3/2023.

Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo của tác giả có bài viết ngoài các đơn vị đồng tổ chức là: 1.500.000 đồng/ bài viết.

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả!

Thư mời viết bài và Quy định trình bày bài viết: Tại đây