null PHIẾU KHẢO SÁT VÀ TIẾP NHẬN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG (Lớp CV 01.2023)

content:

Xin chào Anh/Chị học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023!

Với tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của học viên nhằm không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính đề nghị Anh/Chị bớt chút thời gian tham gia điền phiếu khảo sát nhằm đánh giá, góp ý giúp Ban tổ chức Khóa học hoàn thiện. 

(Anh/Chị vui lòng Click chuột vào Ảnh trên để đi đến link khảo sát)

Anh/Chị vui lòng Click vào đường link sau để đi đến phiếu khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1D56hESuwUf1QCbbvL8ElkV7luaPNe8DLsW2rrb311_c/edit

Lưu ý: Đề nghị Anh/Chị điền phiếu khảo sát một cách khách quan, trung thực với tinh thần xây dựng. Mọi thông tin của Anh/Chị được Ban tổ chức bảo mật. 

SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC DO TRUNG TÂM TỔ CHỨC: 0978.459.828 (TS. Đỗ Kiến Vọng - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm)

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!