null Sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển tham gia Chương trình “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2023”

content:

     Ngày 13/5/2023, Học viện Chính sách và Phát triển đã kết nối đưa sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 (K10, K11) của Học viện và các đối tượng sinh viên khác có nhu cầu tham gia Chương trình “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2023” do Học viện Ngân hàng tổ chức năm thứ 10. Đồng hành cùng Hội chợ việc làm là các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty, Trung tâm và các Doanh nghiệp có uy tín lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Một số cán bộ và sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển trong sự kiện

     “Hội chợ việc làm – Cầu nối nhân lực 2023” là hoạt động thường niên được Học viện Ngân hàng tổ chức nhằm kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học với các đơn vị tuyển dụng, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên và giúp các nhà tuyển dụng tiếp cận và tuyển được sinh viên có năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

     Tại Hội chợ, sinh viên đã được giới thiệu các thông tin liên quan đến định hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu và điều kiện của các nhà tuyển dụng nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho quá trình ứng tuyển sau này.

Đại diện cán bộ giảng viên và sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển chụp ảnh cùng Ban tổ chức của Học viện Ngân hàng

     Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tăng cường kết nối với các chương trình Hội chợ việc làm tương tự và các nhà tuyển dụng để tạo cho sinh viên Học viện có cơ hội tiếp cận các thông tin tuyển dụng hữu ích và làm tiền đề để Học viện có thể chủ trì tổ chức các Hội chợ việc làm cho sinh viên trong tương lai gần.

Một số hình ảnh khác của sinh viên Học viện tại Hội chợ