null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lớp tập huấn về Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công dành cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

content:

         Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 22/5/2023, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lớp tập huấn về Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công dành cho công chức, viên chức của Bộ.

   Tham dự Khai giảng lớp tập huấn có ông Đặng Quang Tư - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ThS. Đặng Thị Hoà - Chuyên gia Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - Giảng viên của lớp tập huấn và hơn 30 học viên là công chức, viên chức làm công tác kế toán và phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Quang cảnh diễn ra tại buổi khai giảng Lớp tập huấn)

(Ông Đặng Quang Tư - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu khai giảng Lớp tập huấn)

          Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn, ông Đặng Quang Tư - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chào mừng các học viên đã đến tham dự lớp tập huấn; ông Đặng Quang Tư phát biểu lớp tập huấn này nhằm tăng cường năng lực cho công chức, viên chức là kế toán và kế toán phụ trách làm công tác quản lý tài sản công của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các thông tin về tài sản được lưu trữ và cập nhật đầy đủ giúp cho các đơn vị của Bộ quản lý một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí tài sản.

ThS. Đặng Thị Hoà - chuyên gia Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính
 - giảng viên giảng bài tại Lớp tập huấn

  Học viên tham dự lớp tập huấn sẽ được chuyên gia của Cục Quản lý công sản, Bộ tài chính giới thiệu chi tiết và hướng dẫn thực hành trên hệ thống về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu quốc gia), đây là tập hợp các dữ liệu về tài sản công được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước; có chức năng tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ toàn bộ tài sản công của quốc gia v.v…

        Lớp tập huấn tổ chức trong 02 ngày, khai giảng ngày 22/5/2023 và bế giảng vào ngày 23/5/2023.

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách