null Học viện Chính sách và Phát triển làm việc với USAID và nhà thầu của Dự án LCD: Creative Associates International

content:

Chiều ngày 24/01/2024, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với Phụ trách dự án, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại Việt Nam và nhà thầu của Dự án về việc phối hợp triển khai Dự án “Phát triển Năng lực địa phương (LCD)”. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam (USAID) là một đơn vị thuộc chính phủ Liên bang Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ điều hành viện trợ dân sự của Mỹ cho các quốc gia khác.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Barry Reed - Đại diện nhà thầu của Dự án LCD đã giới thiệu và cập nhật tiến độ Dự án LCD. Hoạt động phát triển năng lực địa phương có mục đích là nâng cao năng lực và sự tham gia giữa chính quyền cấp địa phương và các tổ chức địa phương, dẫn đến hoạch định chính sách minh bạch hơn, quy trình thực hiện hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân Việt Nam. Hoạt động này có ba mục tiêu riêng biệt nhưng có liên quan lẫn nhau và lặp đi lặp lại, diễn ra đồng thời trong suốt thời gian hoạt động. Cụ thể như: Tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và các tổ chức địa phương; tổ chức các diễn đàn để xác định vấn đề và đề xuất hành động; các giải pháp/sáng kiến cải thiện dịch vụ công trong mọi lĩnh vực được thực hiện.

Đại diện phía nhà thầu của Dự án LCD

Thời gian sắp tới sẽ có những buổi làm việc sát sao giữa các bên (USAID, APD và nhà thầu) trong quá trình thực hiện dự án để đánh giá kết quả các công việc đã làm được, báo cáo kế hoạch các công việc tiếp theo, rút kinh nghiệm những tồn tại, cùng đưa ra hướng giải quyết và cải thiện hạn chế. Đại diện Học viện Chính sách và Phát triển, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng và Phó Giám đốc Ngô Văn Giang cũng đã đưa ra những đề xuất hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ các công việc liên quan.

Phó Giám đốc Học viện - Nguyễn Thế Hùng

Phó Giám đốc Học viện – Ngô Văn Giang

Học viện Chính sách và Phát triển cùng với tổ chức USAID đã có buổi làm việc nhanh gọn, hiệu quả với nhà thầu Dự án LCD nhằm nắm bắt được cụ thể các vấn đề khó khăn trọng điểm đồng thời thống nhất được cách triển khai dự án về sau.

LCD là dự án do Chính phủ Hoa kỳ tài trợ cho Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện tiếp nhận dự án, Học viện Chính sách và Phát triển được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ chủ dự án, trực tiếp triển khai dự án. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2027, tổng kinh phí dự kiến 24,9 triệu USD. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ tăng cường năng lực và hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương và các tổ chức địa phương, nhằm thúc đẩy quy trình hoạch định chính sách và thực thi chính sách minh bạch hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân Việt Nam. Dự án mong muốn đưa ra mô hình chứng minh hiệu quả của việc hỗ trợ phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức địa phương cũng như các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tin: TTTT,TV&TT