null Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Năm 2023

content:

Sáng hôm nay, thứ 3 ngày 26 tháng 03, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Vafie tổ chức lễ công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Năm 2023”.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thay mặt tổ biên soạn trình bày báo cáo. Báo cáo được chuẩn bị công phu với các mảng nội dung chính, bao gồm:

I. Tổng quan về bối cảnh kinh tế thế giới, trong đó báo cáo cụ thể về một số nền kinh tế lớn trên thế giới, như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản.

II. Xu thế về dòng vốn FDI trên thế giới, trong đó nổi bật là xu thế dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc đến Asean và xu thế tăng trưởng mạnh của dòng vốn đầu tư xanh.

III. Xu thế của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2023. Trong năm qua, FDI vào Việt Nam tăng mạnh. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục dẫn đầu trong thu hút FDI. Đối với FDI theo hình thức M&A, ngành tài chính và bất động sản dẫn đầu xu thế.

IV. Một số các khó khăn nổi lên trong thu hút FDI, trong đó có việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, tìm kiếm các giải pháp xúc tiến đầu tư thay thế cho ưu đãi thuế khi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực.

 GS. TS. Nguyễn Mại trình bày.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Đào Hoàng Tuấn cho rằng đây là một báo cáo rất công phu với nhiều nội dung. PGS. TS. Đào Hoàng Tuấn bình luận thêm về 03 xu thế trong năm nay, bao gồm: i. Kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế Hoa Kỳ, trong đó Fed dự kiến giảm lãi suất và nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tăng trưởng dương là yếu tố ngoại lực tích cực đến nền kinh tế nước ta nói chung và thu hút đầu tư nói riêng; ii. Xu thế đầu tư xanh tăng mạnh, tuy nhiên việc tiếp cận vốn đầu tư xanh của Việt Nam còn hạn chế do nhiều rào cản, bao gồm cả rào cản tài chính và rào cản kỹ thuật; iii. Thực trạng liên kết yếu kém với chuỗi giá trị của FDI khó thay đổi, nếu chúng ta không có những doanh nghiệp lớn tham gia vào cuộc chơi của chuỗi giá trị toàn cầu.

PGS. TS. Đào Hoàng Tuấn phát biểu.

Bổ sung thêm nhận định của PGS. TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng thu hút vốn đầu tư xanh còn chưa đạt kỳ vọng một phần do Việt Nam hiện tại thiếu những tiêu chí, chỉ tiêu đo lường, phân loại mức độ “xanh” của đầu tư. Và đây là rào cản mà định hướng chính sách trong thời gian tới cần tập trung giải quyết.