null Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng đi thực tế tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV

content:

        Thứ 4, ngày 08/05/2024, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức chuyến tham quan thực tế cho sinh viên 170 sinh viên K13 Khoa Tài chính - Ngân hàng tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV.

Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng thực tế tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV

        Buổi tham quan thực tế tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV được chia thành 04 đợt, với cấu trúc mỗi đợt gồm 2 phiên: (i) Phiên 1: Giới thiệu tổng quan về hàng hóa phái sinh và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này và (ii) Phiên 2: Office tour giới thiệu Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV.

Sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng được trao đổi tại Trung tâm đào tạo MXV

        Tại phiên 1, Anh Nguyễn Đức Minh - Trưởng Bộ phận Khối Quản lý thành viên, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV đã trao đổi về một số nội dung tổng quan của giao dịch hàng hóa như lịch sử hình thành và phát triển của giao dịch hàng hóa, các Sàn giao dịch hàng hóa tập trung trên thế giới, hàng hóa giao dịch và đối tượng giao dịch trên thị trường. Đặc biệt, anh Minh cũng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cũng như thực tế các hoạt động giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Phần trao đổi phiên 1 được diễn ra tại Trung tâm đào tạo MXV.

Anh Nguyễn Đức Minh - Trưởng Bộ phận Khối Quản lý thành viên, MXV trao đổi về thực tế giao dịch hàng hóa trên thế giới và Việt Nam

Sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng tích cực trao đổi cùng diễn giả

        Tại phiên 2, dưới sự hỗ trợ của Chị Nguyễn Thị Tú Quyên - Trung tâm nghiên cứu MXV, sinh viên K13 khoa Tài chính - Ngân hàng đã được tham quan không gian làm việc của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV. Tại đây, các bạn đã được giới thiệu sơ lược về chức năng và nhiệm vụ của các khối phòng ban của sở như khối quản lý thành viên, khối quản lý giao dịch, khối quản lý rủi ro, trung tâm thanh toán bù trừ, trung tâm giao nhận hàng hóa.

Sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng tham quan trụ sở làm việc của MXV

        Chuyến đi thực tế tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV là một hoạt động có ý nghĩa, nhằm kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, nâng cao kỹ năng, trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp, từ đó mở rộng cơ hội việc làm và chuẩn bị cho tương lai cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Đại diện Khoa Tài chính - Ngân hàng cảm ơn sự phối hợp của MXV trong tiếp đón sinh viên thực tế

        Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV:   

Nguồn: Khoa Tài chính - Ngân hàng