null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Tọa đàm về công tác Khảo thí năm 2024

content:

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2024, Học viện tổ chức buổi Tọa đàm về công tác Khảo thí năm 2024. Buổi Tọa đàm có sự tham dự đông đủ của Lãnh đạo, cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý đào tạo cùng Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các Khoa, Viện trong Học viện.

TS. Nguyễn Thế Vinh phát biểu khai mạc buổi Toạ đàm

            Tham dự và chủ trì buổi Tọa đàm, TS. Nguyễn Thế Vinh - Phó Giám đốc Học viện khẳng định công tác khảo thí luôn được Ban Giám đốc Học viện đặc biệt chú trọng; các giảng viên và người học đã thấm nhuần văn hóa minh bạch, khách quan trong việc kiểm tra, đánh giá tại Học viện. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện công tác khảo thí tại Học viện còn một số hạn chế, vướng mắc cần được rà soát để điều chỉnh, cải tiến. Theo đó, việc tổ chức buổi Tọa đàm nhằm mục đích tổng kết, rút kinh nghiệm đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cán bộ, giảng viên về quy định Khảo thí sửa đổi năm 2024 nói riêng và công tác khảo thí nói chung.

TS. Phạm Ngọc Trụ - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã trình bày đánh giá tổng kết một số hạn chế, vướng mắc liên quan đến công tác ra đề thi, coi thi và chấm thi hiện nay cũng như đề xuất những định hướng cải tiến cần xin ý kiến tại buổi Tọa đàm. 

TS. Phạm Ngọc Trụ trình bày báo cáo về công tác khảo thí

Sau phần trình bày báo cáo của đại diện phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các cán bộ, giảng viên tham dự buổi Tọa đàm đã phát biểu sôi nổi nhiều ý kiến đóng góp liên quan tới các giải pháp trong xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, thẩm định đề thi, xây dựng ma trận đề thi gắn với chuẩn đầu ra học phần, triển vọng áp dụng hình thức thi trên máy tính tại Học viện trong thời gian tới…  

Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến tại buổi Tọa đàm, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh đã trực tiếp chỉ đạo hướng xử lý đối với một số đề xuất đồng thời giao các Phòng, Khoa, Viện nghiên cứu cải tiến các công đoạn có liên quan đến khảo thí gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Tọa đàm:


Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng