null THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC RENNES (PHÁP) - KHÓA K1 - ĐỢT 3

content:

        Học viện Chính sách và Phát triển xin trân trọng thông báo mở đợt tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công liên kết đào tạo với Đại học Rennes (Pháp) - Khóa K1 - đợt 3.

        Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công Rennes (Master of Public Economics and Management) là chương trình đào tạo hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại học Rennes, Pháp. Đây là chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công đầu tiên tại Việt Nam, được cấp bằng bởi trường Đại học Rennes, Pháp. Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, cập nhật những phát triển mới nhất trong đào tạo kinh tế và quản lý công, đồng thời điều chỉnh phù hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Chương trình có đội ngũ giảng viên cao cấp với 50% số môn học được giảng dạy trực tiếp bởi các Giáo sư thuộc Đại học Rennes, Pháp.

        Một số môn học đặc thù của chương trình bao gồm: Quản lý tài chính công, Phân tích và đánh giá chính sách công, Công cụ thống kê trong đánh giá chính sách…

        Đại học Rennes là đại học công lập nằm ở thành phố Rennes, Pháp. Trường là một trong những trường đại học công lập đa ngành chính và thuộc top những trường đại học hàng đầu ở Pháp. Đại học Rennes cũng là cái nôi đào tạo ra nhiều chính trị gia và nhà kinh tế học hàng đầu thế giới.

Thông tin liên hệ:

- BQL Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công Rennes - Học viện Chính sách và Phát triển

- Email: rennes@apd.edu.vn

- Website: https://rennes1.apd.edu.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/rennesapd

Xem chi tiết thông báo tại: Thông báo số 100/TB-HVCSPT về việc Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý công giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Rennes, Cộng hòa Pháp (Université de Rennes) Khóa 1, Đợt 3.