null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Sự phát triển của Thị trường tài chính Việt Nam”

content:

Sáng ngày 09/06/2024, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề  “Sự phát triển của Thị trường tài chính Việt Nam” với sự tham gia của TS.  Cấn  Văn  Lực  -  Giám  đốc  Viện  Đào tạo  và  nghiên  cứu BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. 

Toàn cảnh buổi Toạ đàm

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề  có TS.  Cấn  Văn  Lực  -  Giám  đốc  Viện  Đào tạo  và  nghiên  cứu BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia; TS. Nguyễn Thế Vinh - Phó Giám đốc Học việncác chuyên gia cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên các lớp cao học thuộc Học viện.

TS.  Cấn  Văn  Lực  -  Giám  đốc  Viện  Đào tạo  và  nghiên  cứu BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia

TS. Nguyễn Thế Vinh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại chương trình

         Trong buổi nói chuyện chuyên đề , TS.  Cấn  Văn  Lực  cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên đã thảo luận về Thực trạng và định hướng, triển vọng thị trường tài chính Việt Nam cũng như tìm ra giải pháp để cải cách khu vực tài chính.Thị trường tài chính Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển.  Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, cần phải có một thị trường tài chính ổn định, hiệu quả, có thể thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là đánh giá được mức độ phát triển của thị trường tài chính, xác định được khoảng cách so với các nước trong khu vực và nhận diện những rủi ro thách thức để có giải pháp phát triển phù hợp.

Các khách mời tích cực trao đổi 

Nội dung buổi nói chuyện chuyên đề nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả tham dự. Nhiều câu hỏi được các nghiên cứu sinh, học viên đặt ra và trao đổi sôi nổi. Buổi nói chuyện chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến cho các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn quý giá về lĩnh vực tài chính.

Tin: TTTT,TV&TT