null PHIÊN HỌP LẦN THỨ XVI - HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN, HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

content:

    Sáng ngày 27/6/2024, tại Phòng họp tầng 6, Nhà Hiệu bộ, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Phiên họp 16 Hội đồng học viện nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng. TS. Giang Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện chủ trì phiên họp

    Phiên họp có sự tham dự của ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời là thành viên của Hội đồng học viện Chính sách và Phát triển.

    Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có sự tham dự của các thành viên Hội đồng học viện; thành viên các Ban chuyên môn của Hội đồng học viện.

    Phiên họp lần thứ 16 Hội đồng học viện đã thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng bao gồm:

    - Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024 của Học viện Chính sách và Phát triển

    - Thông qua Báo cáo giám sát chuyên đề “Tình hình nguồn thu ngoài học phí của Học viện giai đoạn 2021-2023”

    - Thông qua Đề án Chuyển đổi số của Học viện Chính sách và Phát triển

    - Thông qua Chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển

    - Thông qua kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2024.

    - Thành lập Trung tâm thực hành pháp luật (cấp bộ môn) thuộc Khoa Luật Kinh tế.

    - Thảo luận Đề án thành lập Phân hiệu tại Đà Nẵng trên cơ sở Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

    - Báo cáo kết quả xây dựng Đề án đào tạo CLC giảng dạy bằng tiếng Anh.

    Một số hình ảnh tại Phiên họp 16, ngày 27/6/2024 tại Phòng họp tầng 6, Nhà Hiệu bộ.