null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển phối hợp cùng Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công đoàn năm 2024

content:

       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý II năm 2024, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bí thư Đảng ủy cơ quan, nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác công đoàn cho công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 25/6/2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển - Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công đoàn năm 2024 cho công chức, viên chức là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; các đồng chí thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ qua Bộ; các đồng chí Ủy viên BCH công đoàn các đơn vị trực thuộc; các đồng chí phụ trách công tác Thanh tra nhân dân các đơn vị; các thành viên Ban tham mưu của Công đoàn Bộ.

       Tham dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng có sự hiện diện của đồng chí Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Quân - Trưởng Ban Chính sách và Quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đồng thời là giảng viên Lớp Bồi dưỡng; cùng toàn thể gần 150 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Đồng chí Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng)

(Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

phát biểu tại Lớp bồi dưỡng)