null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 11 đợt 2

content:

 (đang cập nhật)

Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 15/07/2024, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 11 đợt 2. Buổi lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh viên mà còn là cơ hội cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu của mình, giúp bạn sinh viên vững vàng hơn trong quá trình làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, sinh viên trình bày kết quả thực hiện chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giảng viên trước các thầy, cô trong hội đồng và các bạn sinh viên. Với sự chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ, các bạn sinh viên đã rất tự tin trình bày tốt khóa luận của mình, thể hiện được những kỹ năng, kiến thức sau quá trình học tập và nghiên cứu trên giảng đường. Căn cứ kết quả và nội dung trình bày, các thầy cô trong hội đồng nhận xét, góp ý giúp sinh viên hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp và đánh giá việc thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên.

Sau gần một tuần diễn ra các Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một lứa sinh viên tốt nghiệp có năng lực, sáng tạo cung cấp cho thị trường lao động trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của các Khoa/Viện:

Tin: TTTT,TV&TT