null Lớp tập huấn "Cách thức viết và đăng bài báo quốc tế"

Chiều ngày 09/5/2013, Học viện Chính sách và Phát Triển tổ chức buổi tập huấn cho các giảng viên về cách thức viết và đăng bài báo quốc tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Joan Deja của trường Đại học Minessota, Hoa Kỳ, học giả chương trình Fulbright cử đến Học viện làm việc như một tư vấn viên cao cấp về giảng dạy và nghiên cứu. 

 

 

TS. Joan đã cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến cách thức lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế. Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức rất hữu ích như: làm thế nào để có thể viết và đăng các  bài báo quốc tế bao gồm các kỹ thuật viết bài, hoạt động cộng tác trong viết bài (đồng tác giả), biên tập và các vấn đề liên quan đến đạo đức xuất bản cũng như quy trình xuất bản. 

TS. Joan cũng cung cấp rất nhiều ví dụ về các bài báo đã được đăng trên các báo quốc tế có chất lượng cao của chính bản thân bà trong thời gian qua và chia sẻ những kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn mà bà đã trải qua trong quá trình viết và đăng các bài báo quốc tế. Những điểm quan trọng nhất mà bà Joan nhấn mạnh là phải tìm được tờ báo phù hợp với lĩnh vực, kiến thức và phương pháp nghiên cứu của người viết, xác định được các vấn đề cần nghiên cứu, có các nguồn tài liệu, số liệu, thông tin bổ trợ đáng tin cậy, dành nhiều thời gian cho việc đọc, viết và rà soát, đặc biệt là công tác kiểm tra chéo giữa giới học giả đồng lĩnh vực. TS. Joan cũng chỉ ra những lỗi mà các tác giả thường gặp phải khi viết bài báo quốc tế như có quá nhiều trích dẫn mà không giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa các trích dẫn này; hay các lỗi như thiếu nguồn tham khảo, phương pháp nghiên cứu không được miêu tả rõ ràng, các kết quả đưa ra quá rộng, quá chung chung, không có tính hệ thống và thiếu tính phản biện, kết luận của bài báo thiếu ý tưởng sáng tạo, vv… Các giảng viên của Học viện đã lĩnh hội được rất nhiều thông tin lý thú và bổ ích, những kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công tác viết và đăng bài báo quốc tế trong tương lai. Buổi tập huấn đã góp phần khuyến khích các giảng viên tích cực hơn trong hoạt động nghiên cứu theo đúng như yêu cầu đòi hỏi của một trường Đại học nghiên cứu, nâng tầm của Học viện trong khu vực cũng như trên vũ đài quốc tế. 

Tổng hợp tin: ThS. Tân Anh, Phó Trưởng Khoa CSC