null Khóa tập huấn về Quản lý Tài chính công tại Quảng Bình

Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 năm 2013, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) tổ chức khóa tập huấn về Quản lý Tài chính Công: Minh bạch tài chính và quản lý nợ công cho các giảng viên tại thành phố Quảng Bình với sự tài trợ của Cơ quan USAID thông qua dự án Star Plus.

 

PGS, TS.  Đào Văn Hùng,Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc 

 

Tham dự khóa tập huấn này chủ yếu là các giảng viên của APD, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân và Cao đẳng kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Hội thảo do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển chủ trì, cùng với sự hướng dẫn chính của ba chuyên gia tài chính quốc tế nổi tiếng: Tiến sĩ Mark Gallagher, Trưởng phòng Tư vấn Toàn cầu về Chính sách Kinh tế và Hành chính công (DAI) - Tư vấn dự án, TS. Trịnh Tiến Dũng, Cựu thư ký Chủ tịch UNDP - chuyên gia kinh tế, và Tiến sĩ Jose Oyola - chuyên gia tài chính của USAID. Hội thảo đã nhấn mạnh ba chủ đề chính: (1) Minh bạch Tài chính và Tài chính công, (2) Quản lý nợ công, và (3) Tích hợp Minh bạch Tài chính và Quản lý nợ công vào Các khóa học cốt lõi về Tài chính công và Đầu tư công trong chương trình giảng dạy của APD.

 

Tiến sĩ Mark Gallagher trình bày về Minh bạch tài chính và Tài chính Công 

 

TS. Trịnh Tiến Dũng trình bày về Chế tài Tài chính ở Việt Nam, Kiểm toán và Minh bạch Tài chính  

 


TS. Jose Oyola trình bày tại khóa tập huấn


Những thành viên tham dự đã được trải nghiệm khoảng thời gian tuyệt vời với các học giả quốc tế xuất sắc, những người có kinh nghiệm làm việc tốt nhất trong các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng mang tính quốc tế và địa phương, không chỉ về lý thuyết mà còn về kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng để đối phó với những vấn đề quan trọng đó đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Khóa tập huấn đã mang lại cho các thành viên tổng quan của vấn đề Phân tích Lợi ích Chi phí và Mô hình Mô phỏng vi mô Thuế thu nhập cá nhân và các nguồn thông tin để nâng cao kiến thức Tài chính Công và chất lượng đào tạo tại APD. Ngoài ra, cũng đã làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận gần đây về Minh bạch Tài chính, thảo luận về cách làm thế nào để đưa vào Luật Ngân sách mới, và cung cấp thông tin nguồn để phát triển chương trình giảng dạy.
Khóa tập huấn cũng đã tập trung thảo luận về nợ công có thể tạo ra lợi ích đáng kể cho Việt Nam như thế nào bên cạnh những rủi ro lớn nó mang lại cho Nhà nước và Nhân dân. Ngoài ra, đã thu hút sự chú ý của các thành viên vào vấn đề làm thế nào để những rủi ro của nợ công có thể được quản lý một cách hiệu quả bởi một khung quản lý tài chính toàn diện thông qua những thực tiễn hợp lý trong các lĩnh vực ngân sách, kế toán và quản lý nợ.

Hình ảnh một số giảng viên APD thảo luận tại khóa tập huấn:


PGS, TS. Phạm Quý Thọ - Trưởng khoa Chính sách công

 

ThS. Lê Huy Đoàn - Phó Trưởng khoa Kế hoạch Phát triển 

 

TS. Nguyễn Thanh Bình, Giảng viên khoa Tài chính - Tiền tệ

 


ThS. Nguyễn Hữu Xuân, Giảng viên Khoa Kế hoạch Phát triển