null Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) kiểm tra công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT & TTATXH) tại Học viện Chính sách và Phát triển

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BCA, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an "Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 quy định về Bảo vệ cơ quan, trường học, doanh nghiệp" và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công an Thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, sáng ngày 26/12/2018 tại Phòng họp 505, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi tiếp và báo cáo công tác thực hiện ANCT & TTATXH với Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác do Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các Đội nghiệp trực thuộc Phòng PA03, Công an Thành phố Hà Nội. Tiếp và làm việc với đoàn PA83 về phía Học viện có TS. Giang Thanh Tùng – Phó giám đốc Học viện, Ths. Nguyễn Hồng Quân – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, TS. Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên và lãnh đạo một số đơn vị phòng, ban liên quan. 

TS. Giang Thanh Tùng – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Giang Thanh Tùng bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đoàn PA03 đến làm việc tại Học viện. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Học viện Chính sách và Phát triển thường xuyên coi trọng, quan tâm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ); xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho công tác dạy và học trong toàn Học viện. Những vấn đề mới phát sinh phức tạp về ANCT đã được chỉ đạo giải quyết bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát động và phát triển phong trào bảo vệ ANTQ luôn là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Ths. Lê Hồng Quân – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực

trong công tác bảo đảm ANCT & TTATXH của Học viện trong năm 2018

Sau khi đánh giá về đặc điểm tình hình chung của Học viện về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác đảm bảo ANCT & TTATXH, TS. Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên báo cáo và làm rõ một số vấn đề đặt ra liên quan đến công tác quản lý sinh viên tại Học viện trong năm 2018 theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Về Công tác chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết an ninh, trật tự: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên, học sinh trong toàn Học viện thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về "Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới"; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh Quốc gia trong tình hình mới"; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch… Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Học viện.

Về Công tác đảm bảo ANCT, an ninh nội bộ: Học viện thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động phong trào học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên; phát hiện kịp thời những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, những quan điểm trái chiều để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để các phần tử xấu, cơ hội chính trị lọt vào nội bộ; tổ chức sơ kết thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt quy chế quản lý "đoàn ra, đoàn vào", nhất là các đoàn nước ngoài đến làm việc tại Học viện và cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Học viện được cử đi nước ngoài công tác, học tập; Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời những tài liệu, ấn phẩm phản động phát tán vào Học viện nhằm mục đích chính trị.

Về công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự xã hội: Học viện thường xuyên phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong việc đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu, thực hiện các quy định về xuất, nhập cảnh. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm Nghị định 47/CP của chính phủ về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, chủ động phòng cháy, chữa cháy; chỉ thị 406/TTg của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo.

Về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Học viện xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vào ngày 19/8 hàng năm, tổ chức thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể Trung ương và thành phố phát động; Phát động và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, sinh viên toàn Học viện tích cực tham gia các phong trào như: "Toàn dân tố giác tội phạm", "không có tội phạm và tệ nạn xã hội"…

Về Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ Học viện: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng bảo vệ theo tinh thần Nghị định 73/CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2002/TT-BCA, ngày 26/08/2002 của Bộ Công an về hoạt động và tổ chức của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về Công tác phối kết hợp: Tăng cường công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin với lực lượng công an các cấp và các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trên địa bàn trong công tác đảm bản ANTT. Chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nội bộ Học viện, không để kéo dài gây phức tạp về ANCT và TTATXH.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đánh giá cao những nỗ lực của Học viện trong công tác thực hiện nhiệm vụ ANCT và TTATXH

Sau khi nghe Báo cáo thực hiện phong trào đảm bảo ANCT và TTATXH của Học viện trong năm 2018 về những kết quả, kinh nghiệm cũng như phương pháp, cách làm trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đánh giá cao những nỗ lực của Học viện trong công tác thực hiện nhiệm vụ trên, đồng thời đề nghị Học viện kết hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan Công an trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đi nước ngoài công tác, học tập; phối hợp tổ chức học tập phương án PCCC tại Học viện; cần bổ sung thêm nhiều trích dẫn và một số thành tích để bản báo cáo đầy đủ và xứng tầm hơn với những gì Học viện đã đạt được trong năm qua.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, TS. Giang Thanh Tùng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là Phòng PA03 trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vấn đề tồn tại, TS. Giang Thanh Tùng hy vọng Phòng PA03 thường xuyên quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ để Học viện triển khai tốt các văn bản liên qua đến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, căn cứ vào những kết quả đã đạt được về phong trào bảo vệ ANCT và TTATXH năm 2018, Học viện đề nghị được tặng bằng khen của Công an thành phố Hà Nội cho tập thể Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đạt thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng chúc mừng những thành tích đáng khích lệ mà Học viện đã đạt được về công tác công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Học viện tiếp tục sát cánh, phối hợp cùng PA03 và các lực lượng công an địa phương tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách sâu rộng, hiệu quả.

Buổi làm việc kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên