null Nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn song đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam”

Ngày 27/12/2018, Cục Đầu tư nước ngoài và Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu Đề án Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn song đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp”.

Đề án do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Đào tạo quốc tế phối kết hợp với Phòng Xúc tiến Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài tiến hành dưới sự chủ trì của TS. Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Chủ nhiệm Đề án. Đây là một nhiệm vụ cấp bách do lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, để có thể kịp thời tham mưu cho  lãnh đạo Bộ và Chính phủ về một vấn đề thời sự có ảnh hưởng lớn đến công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu thuyết trình, Hội đồng nghiệm thu, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, TS. Giang Thanh Tùng, đánh giá cao đề án về chất lượng và cũng đóng góp nhiều ý kiến quý báu để Đề án bổ sung, hoàn thiện. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp FDI cho rằng Đề án cần bám sát nội dung dự thảo định hướng thu hút FDI trong thời gian tới của Việt Nam, bổ sung thêm các giải pháp trong dài hạn, có thể mạnh dạn đề xuất thành lập một Ban chỉ đạo liên ngành. PGS,TS. Từ Thuý Anh, Trưởng khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương cho rằng Đề án nên tập trung vào một số ngành, lĩnh vực trọng điểm thu hút FDI của Việt Nam, cũng như phân tích kỹ lưỡng các đối thủ cạnh tranh như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ,…

Tổng kết lại, Hội đồng nhất trí thông qua Đề án với 100% số phiếu tán thành. Đồng thời, đề xuất nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề án để có sản phẩm tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Tin: Viện Đào tạo quốc tế