null Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới, Chuyển đảng chính thức, Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018

Được sự đồng ý của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển, 14h00 chiều ngày 07/01/2019 tại Phòng họp 505, Học viện Chính sách và Phát triển, Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới, Chuyển đảng chính thức, Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018.

(Quang cảnh diễn ra tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 1)

Tham dự buổi Lễ Kết nạp đảng mới và Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018 của Chi bộ 1, có sự tham dự của PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Bí Thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Học viện, Đ/c Lê Minh Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ 1.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng – Bí thư Chi bộ 1 công bố Quyết định chuyển đảng chính thức đối với các đồng chí đảng viên dự bị

Tại buổi làm việc, thay mặt chi bộ 1, Đ/c Nguyễn Tiến Hùng - Bí thư Chi bộ 1 đã công bố quyết định chuyển đảng chính thức đối với 07 đồng chí đảng viên dự bị đã trải qua một năm thử thách. Danh sách 07 đồng chí đảng viên dự bị được công nhận chuyển đảng chính thức gồm:

           Đ/c Tào Thế Anh

           Đ/c Lê Hoàng Linh

           Đ/c Phạm Lâm Tùng

           Đ/c Mai Đức Trung

           Đ/c Phạm Linh Giang

           Đ/c Nguyễn Thị Phương Linh

           Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trà

(Đ/c Nguyễn Tiến Hùng – Bí thứ Chi bộ 1 và Đ/c Nguyễn Mã Lương - Phó Bí thư Chi bộ 1 trao quyết định

chuyển đảng chính thức tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, Chi bộ 1 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với 03 quần chúng ưu tú là sinh viên đang học tập tại Học viện. Cụ thể gồm 03 quần chúng có tên sau:

Đ/c Đào Thu Hiền

Đ/c Hoàng Phương Lan

Đ/c Trần Vũ Phương Linh

(PGS, TS. Trần Trọng Nguyên – Phó Giám đốc Học viện và Đ/c Lê Minh Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện

trao quyết định kết nạp đảng viên mới tặng hoa chúc mừng đối với 03 quần chúng ưu tú là sinh viên tại Học viện)

(Đ/c Lê Minh Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Cũng tại buổi làm việc, Chi bộ 1 đã nghe Đ/c Nguyễn Tiến Hùng – Bí thư Chi bộ 1 trình bày báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2018 của Chi bộ 1, đồng thời hướng dẫn bình xét thi đua đối với tập thể và cá nhân của chi bộ trong năm 2018.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp lúc 16h30 cùng ngày./.

Nguồn: Chi bộ 1