10/03/2023
APD làm việc và ký kết MOU với Trường Đại học O.P. Jindal Global - Ấn Độ
07/03/2023
Ngày 06/03/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài...
02/03/2023
Sáng ngày 02/03/2023, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi làm việc với trường Đại học Quốc gia Formosa (National Formosa University) nhằm trao đổi về các chương trình học bổng phương hướng...
28/02/2023
Hội thảo Khoa học cấp Học viện với chủ đề “Tác động của AI Chatbot đến giáo dục đại học”.  Hội thảo do Khoa Kinh tế số chủ trì về mặt chuyên môn.