03/08/2021
Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy  theo phương thức xét tuyển thẳng 
03/08/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19
03/08/2021
Thông báo tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến đại học hệ chính quy khóa 12 năm 2021 đợt 1 (theo phương thức xét tuyển riêng)