29/12/2020
THÔNG BÁO số 238 về việc xét phiếu đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển
21/12/2020
Sáng 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển.
17/12/2020
Công văn số 1056/BKHĐT-VP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
15/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động và Tổng kết công tác năm học 2019-2020, Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021
14/12/2020
THÔNG BÁO số 225 về việc nghỉ học chiều thứ 2 ngày 14/12/2020
11/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020
08/12/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển hướng về "Ngày hội kết nối APD”
01/12/2020
THÔNG BÁO: Quyết định 971 về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển
01/12/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2020