27/11/2020
Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ và Tiến sỹ chuyên ngành "Chính sách năng lượng"
20/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)”
19/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
18/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thi tuyển viên chức năm 2020
17/11/2020
Công đoàn Bộ Kế hoach và Đầu tư trao tặng sách cho thư viện Học viện Chính sách và Phát triển
16/11/2020
Ngày 15/11/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho hơn 1.200 sinh viên K11 mới nhập trường năm học 2020.
15/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
13/11/2020
Hợp tác với Sở Giao dịch hàng hóa, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển thêm cơ hội mới về việc làm
09/11/2020
Chiều ngày 6/11/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đào tạo đại học” với mục tiêu tìm ra phương thức tổ chức đào tạo hiện đại,...
02/11/2020
Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025