22/09/2020
Chào mừng 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư
19/09/2020
Khóa 11 thực tế tại điểm di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì - Hà Nội
16/09/2020
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
11/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán
11/09/2020
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 DỰ BÁO TĂNG NHẸ
08/09/2020
TÂN SINH VIÊN K11 HÁO HỨC THAM GIA TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHÓA
05/09/2020
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC NHẬP HỌC ĐỢT 1 CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 11 
03/09/2020
Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên Khóa 11, niên khóa 2020-2024
01/09/2020
THÔNG BÁO: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020