null Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Andrews, Mỹ

content:

Ngày 16/9/2022, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Andrews, Mỹ đã được diễn ra online.

Ông Trần Trọng Nguyên - Giám đốc (APD) và Bà Andrea Luxton – Hiệu trưởng trường Đại học Andrews đại diện hai đơn vị ký kết thảo thuận hợp tác

Về phía Học viện có sự tham dự của PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các khoa và phòng, ban chức năng.

Đại diện phía trường Đại học Andrews, Mỹ gồm có, bà Andrea Luxton – Hiệu trưởng, ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc phụ trách các chương trình liên kết của Đại học Andrews tại Việt Nam cùng đại diện khác của trường.

Đại diện trường Đại học Andrews tham gia buổi lễ

Phát biểu trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện vui mừng trước sự hợp tác của hai bên, các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại trường Andrews đang triển khai tương đối phù hợp với xu hướng đào tạo của một số ngành tại Học viện. Trong tương lai gần, hai bên sẽ đi đến Thỏa thuận chi tiết về các nội dung liên kết đào tạo Lãnh đạo học trình độ thạc sỹ, kinh doanh và tài chính ở bậc cử nhân cùng các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên trong giảng dạy và nghiên cứu. Đây là cơ hội lớn cho đội ngũ nguồn nhân lực của Học viện được tiếp cận với các tri thức mới mang tầm quốc tế đồng thời nâng cao kỹ năng để ứng dụng trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện.

Ghi nhận thiện chí của Học viện, bà Andrea Luxton – Hiệu trưởng trường Đại học Andrews mong muốn thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên. Đề cập tới xu hướng quốc tế hóa giáo dục, bà đã khẳng định tính khả thi trong các đề xuất Học viện đưa ra. Với cương vị là đại diện của trường, bà rất mong muốn được hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác trong tương lai đã được đề cập trong buổi lễ trong thời gian tới bằng các chương trình hợp tác cụ thể và chi tiết.

Bà Andrea Luxton – Hiệu trưởng trường Đại học Andrews, Mỹ phát biểu trong buổi lễ

Đại diện hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ để đánh dấu bước khởi đầu trong sự hợp tác lâu dài, bền vững của hai bên. Buổi lễ đã kết thúc vào 9h30p cùng ngày.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác