Đào tạo Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 28/01/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 1180
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử...

Chuyên ngành đào tạo Thương mại quốc tế và Logictis

Ngày đăng 28/01/2019 | 11:06 AM  | Lượt xem: 1199
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH TMQT VÀ LOGISTICS Giới thiệu về chuyên...