null Chương trình Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam VSDF 2023 “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”

content:

        Tăng trưởng xanh là quá trình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, do vậy tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong tiến trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, bài toán nhiều quốc gia đang đối mặt là tính bao trùm của chuyển dịch xanh. Thực tế tại nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng nhiều nhóm đối tượng yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các địa phương đặc thù bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch xanh, do các nguyên nhân năng lực cạnh tranh, kỹ năng việc làm, điều kiện tự nhiên… Do đó, cần những giải pháp đồng bộ và đột phá để giải quyết bài toán “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình xanh hóa nền kinh tế, hướng tới phát triền bền vững.

        Trong bối cảnh đó, được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức diễn đàn Phát triển Bền vững Việt Nam VSDF 2023, với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.

        Thời gian: 8h, ngày 30/11/2023

        Địa điểm: Hội trường lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội

        Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Diễn đàn

PGS. TS. Trần Trọng Nguyên, Giám đốc học viện phát biểu đề dẫn Diễn đàn

        Diễn đàn gồm 2 phiên: Phiên 1 - Tham luận và Phiên 2 - Thảo luận. Trong đó:

        Phiên 1 - Tham luận:

        * PGS. TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore: Khai thác động lực tăng trưởng xanh để tiến nhanh đến tầm nhìn Việt Nam 2045.

        * GS. TS. Giang Thanh Long - Đại học Kinh tế Quốc dân: Đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng yếu thế trong tăng trưởng xanh.

        * Mr Arnaud Ginolin - Tổng giám đốc BCG Việt Nam: Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Xu hướng toàn cầu, bài học kinh nghiệm và khả năng áp dụng ở Việt Nam

        * TS. Nguyễn Duy Tùng - Nhóm chuyên gia Học viện Chính sách và Phát triển: Tăng trưởng xanh bao trùm từ góc nhìn địa phương

        Phiên 2 - Thảo luận:

        * PGS. TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu

        * TS. Lê Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

        * TS. Vũ Tiến Lộc - Nguyên Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

        * Bà Dorsati Madani - Giám đốc chương trình Tăng trưởng xanh, Ngân hàng Thế giới World Bank

        * TS. Phạm Mỹ Hằng Phương - Trưởng nhóm nghiên cứu PSDI, Học viện Chính sách và Phát triển (APD)