09/09/2021
Quyết định số 619 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển
04/05/2021
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021
13/04/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức đào tạo thành công Khóa học đấu thầu cơ bản đối với Cán bộ Ngân hàng Agribank tỉnh Hải Dương
18/03/2021
Học viện Chính sách và Phát triển đơn vị đầu tiên mở ngành học Kinh tế số