ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 20:15 PM  | Lượt xem: 1897
       Học viện Chính sách và Phát triển (APD) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng...

Học viện Chính sách và Phát triển tham gia góp ý việc tổ chức giảng dạy thí điểm các môn học lý luận chính trị với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 23/12/2019 | 08:38 PM  | Lượt xem: 408
Sáng nay ngày 23 tháng 12 năm 2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm đại diện Vụ Giáo dục đại học TS. Đặng Quang...

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:57 PM  | Lượt xem: 3098
Quy định này điều chỉnh các hoạt động đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần;...

Quy chế tổ chức và hoạt động của khoa Đào tạo Quốc tế

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:19 AM  | Lượt xem: 2945
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:17 AM  | Lượt xem: 3635
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo chuẩn CLC chuyên ngàng Tài chính ngân hàng

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:15 AM  | Lượt xem: 3071
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:53 AM  | Lượt xem: 1380
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 8

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:51 AM  | Lượt xem: 2182
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 7

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:34 AM  | Lượt xem: 1602
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học khóa 6

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:32 AM  | Lượt xem: 1432
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 5

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:30 AM  | Lượt xem: 1256
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 4

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:27 AM  | Lượt xem: 1241
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành chương trình hệ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:16 AM  | Lượt xem: 1105
Tải TẠI ĐÂY

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngày đăng 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 9455
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

Đề cương môn học

Ngày đăng 16/08/2017 | 05:10 PM  | Lượt xem: 2650
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo: Chương trình học tiếng anh tại Philippines hè 2016

Ngày đăng 31/05/2016 | 12:00 AM  | Lượt xem: 3460