20/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ CC, VC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
14/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHỐI HỢP CÙNG SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ LÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”
10/03/2023
APD làm việc và ký kết MOU với Trường Đại học O.P. Jindal Global - Ấn Độ
02/03/2023
Sáng ngày 02/03/2023, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi làm việc với trường Đại học Quốc gia Formosa (National Formosa University) nhằm trao đổi về các chương trình học bổng phương hướng...