Giới thiệu Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng khoa: TS. Bùi Thúy Vân

Số điện thoại phòng: 04 39965458

 

1.   GIỚI THIỆU CHUNG 

Được thành lập năm 2010 theo quyết định của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kinh tế Đối ngoại được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tập trung đào tạo cử nhân có kỹ năng làm việc trong các lĩnh vực quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, đàm phán quốc tế, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam và làm việc trong khu vực tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại còn tập trung đào tạo cử nhân có kiến thức, kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, bao gồm kỹ năng soạn thảo hợp đồng, mua bảo hiểm cho hàng hóa, thanh toán quốc tế, vận tải chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu và các kỹ năng liên quan.

 

2.   TỔNG QUAN VỀ NGÀNH

Tại Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên ngành Kinh tế Đối ngoại sẽ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, xuất- nhập khẩu, kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế, cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, những vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam.

Với lợi thế  là một trường đại học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sinh viên Học viện chính sách và Phát triển sẽ học trong môi trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên trẻ có kinh nghiệm thực tiễn tốt nghiệp từ các trường hàng đầu thuộc khối kinh tế trong và ngoài nước, đồng thời có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là cán bộ có kinh nghiệm công tác. Ngoài ra, sinh viên được gặp gỡ, nghe nói chuyện chuyên đề và trao đổi với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách thương mại quốc tế, doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương và các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (US AID)… Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được tham gia trải nghiệm thực tế trong kỳ thực tập tại các Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giúp sinh viên có thể tự tin làm việc trong các cơ quan Chính phủ, phi Chính phủ và doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

File chương trình đào tạo chuyên ngành mới nhất update tại đây

 

3.   CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, SINH VIÊN SẼ HỌC

Tại Học viện Chính sách và Phát triển, sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại sẽ được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc các môn chuyên ngành về Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Marketing quốc tế, Đầu tư quốc tế, Đàm phán kinh tế quốc tế,  Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế, Toàn cầu hóa và rủi ro và Luật kinh tế quốc tế. Sinh viên có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán,… để có thể hoà nhập tốt trong môi trường làm việc tại cơ quan Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ và các Công ty trong và ngoài nước với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 

4.   TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

          Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc được tại cả các cơ quan thuộc khu vực nhà nước,khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

·     Cơ quan Chính phủ 

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-  Chuyên viên Vụ kinh tế đối ngoại.

-   Chuyên viên Cục đầu tư nước ngoài

-   Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư quốc gia.

-   Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung.

-   Chuyên viên Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Nam.

-   Chuyên viên Ban Kinh tế thế giới - Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia.

-   Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế - Viện Chiến lược phát triển

Bộ Tài chính:

-   Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế.

-   Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại.

  Bộ Công Thương

-    Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế

-    Chuyên viên Cục Xúc tiến thương mại

-    Chuyên viên Cục xuất nhập khẩu

-    Chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên

-    Chuyên viên Thương vụ 

  Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư: Phòng đầu tư nước ngoài

·     Cơ quan phi Chính phủ: Các tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện ở Việt Nam: UNDP, Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)...

·     Khu vực tư nhân:

- Ngân hàng: Nhân viên thanh toán quốc tế, thu đổi ngoại tệ,…

- Doanh nghiệp FDI

- Doanh nghiệp trong nước: nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên mua hàng, ….

Ngoài ra, sinh viên có thể tiếp tục học và làm nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ, trường Đại học,...

 

5.   CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

5.1.  Cán bộ giảng viên cơ hữu

Stt

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Anh Tuấn

Tiến sĩ

Trưởng khoa danh dự

 

2

Bùi Thúy Vân

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

bx.van@apd.edu.vn

3

Đào Hồng Quyên

Tiến sĩ

Giảng viên

daohquyen@gmail.com

4

Phạm Thị Quỳnh Liên

Thạc sĩ

Giảng viên

pq.lien@apd.edu.vn

5

Bùi Quý Thuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

thuanbq@apd.edu.vn

6

Đặng Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

dungdk@apd.edu.vn

7

Phan Thị Thanh Huyền

NCS-Thạc sĩ

Giảng viên

phanhuyen2012@apd.edu.vn

8

Phạm Huyền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

huyentrang1711@gmail.com

 

5.2.  Giảng viên thỉnh giảng

Stt

Họ và tên

Học vị

Môn học

1

Trần Quang Thắng

Tiến sĩ

Kinh tế quốc tế

2

Nguyễn Tiến Long

Tiến sĩ

Kinh tế quốc tế

3

Nguyễn Tiến Cúc

Tiến sĩ

Đàm phán kinh tế quốc tế

4

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Tiến sĩ

Đàm phán kinh tế quốc tế

5

Hoàng Viết Khang

Tiến sĩ

Đầu tư quốc tế

 

5.3.  

Lý lịch khoa học giảng viên cơ hữu

- GV TS Bùi Thúy Vân

- GV ThS Phạm Huyền Trang

- GV TS Đào Hồng Quyên

- GV ThS Bùi Quý Thuấn

- GV ThS Phạm Thị Quỳnh Liên

- GV ThS Phan Thị Thanh Huyền

- GV Ths Đặng Thị Kim Dung 

 

6.   

SÁCH, GIÁO TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

         

STT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm công bố

Chủ biên

1

Giáo trình Kinh tế quốc tế

NXB Đại học quốc gia

2015

PGS, TS. Đào Văn Hùng

 

 

 

 

TS. Bùi Thúy Vân

         

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

STT

Tên đề tài, dự án

Thời gian thực hiện

Tình trạng đề tài

Cấp quản lý

Đơn vị phối hợp

1

Đề án “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại xuất sắc

Cấp Bộ

Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Đề án "Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhằm đáo ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở

 

3

Đề án “Mở mã ngành đào tạo thạc sỹ Kinh tế quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển”

6/2015 - 12/2015

Đã nghiệm thu loại tốt

Cấp cơ sở

 

 

7.   ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế đối ngoại

Tầng 6, Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 7 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84 – 4) 39965458

Fax: (84 – 4) 3556 2392