02/03/2023
Sáng ngày 02/03/2023, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi làm việc với trường Đại học Quốc gia Formosa (National Formosa University) nhằm trao đổi về các chương trình học bổng phương hướng...
28/02/2023
Hội thảo Khoa học cấp Học viện với chủ đề “Tác động của AI Chatbot đến giáo dục đại học”.  Hội thảo do Khoa Kinh tế số chủ trì về mặt chuyên môn.
08/07/2022
Buổi tọa đàm hướng nghiệp giữa Khoa Kinh tế số - lãnh đạo các Doanh nghiệp và sinh viên, phụ huynh đã để lại nhiều ấn tượng và ý nghĩa cho mọi người tham dự.
10/01/2022
Video clip hướng dẫn chi tiết cách sinh viên đăng ký quy đổi điểm và công nhận chuẩn đầu ra tin học trên APD slink.