LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2018
 | Lượt xem: 1414

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018
Trực BGĐ: Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/10/2018)
9h00 Họp về công tác thu học phí online   Phòng KHTC, Phòng QLĐT, Viettel   P.505  
Thứ Ba (ngày 16/10/2018)
Thứ Tư (ngày 17/10/2018)
8h30 Đón đoàn UBKT Công đoàn Bộ 
PGĐ Nguyên, đ/c Minh Vân, các đ/c trong BCH Công đoàn, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT công đoàn Học viện, đại diện Ban Thanh tra nhân dân và Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ
  P.505  
9h00 -  11h30 Thảo luận với Bộ Tài chính về chiến lược phát triển Tài chính 4.0 Phó Giám đốc Thanh Tùng, nhóm nghiên cứu TC-NH 4.0   Phòng họp 219, Bộ Tài chính, 28, Trần Hưng Đạo   
15h00 Họp Công đoàn Ban Chấp hành CĐ và Ban Thanh tra nhân dân Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Năm (ngày 18/10/2018)
Thứ Sáu (ngày 19/10/2018)
Thứ Bảy (ngày 20/10/2018) 
Chủ Nhật (ngày 21/10/2018) 
Giám đốc Đào Văn Hùng đi công tác nước ngoài từ ngày 13/10 đến hết ngày 22/10/2018