LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 8/7 đến hết ngày 14/7/2019
 | Lượt xem: 1469

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 8/7/2019 đến 14/7/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 8/7/2019)
Thứ Ba (ngày 9/7/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định PGS,TS
Ngô Phúc Hạnh
P.505  
Thứ Tư (ngày 10/7/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định TS Nguyễn Thạc Hoát P.505  
14h00 Công tác xúc tiến Tuyển sinh, xin ý kiến mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Ban Giám Đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Quy định quy đổi điểm môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 11/7/2019)
08h30 Họp hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 6 Thành viên Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định PGS,TS
Đặng Ngọc Đức
P.505  
Thứ Sáu (ngày 12/7/2019)
10h00 Làm việc với TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Phó Giám đốc Vinh, TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
Thứ Bảy (ngày 13/7/2019)
09h00  Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS
Đào Văn Hùng
P.505  
Chủ Nhật (ngày 14/7/2019)
08h00 Hội đồng góp ý luận văn lớp cao học chính sách công khóa 4 Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS
Đào Văn Hùng
P.505  
08h00 Hội đồng góp ý luận văn lớp cao học chính sách công khóa 4 Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS
Trần Trọng Nguyên
P.402  
08h00 Hội đồng góp ý luận văn lớp cao học chính sách công khóa 4 Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
TS Nguyễn Thạc Hoát
P.403