null Lịch công tác tuần từ ngày 09/8 đến hết ngày 15/8/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/8/2021 đến 15/8/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/8/2021) 
8h00 Ban Giám đốc làm việc với phòng QLĐT Ban Giám đốc, Lãnh  đạo P. TCHC, Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLĐT, các đ/c: Hà - CTSV, Tuấn Sơn - Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
10h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Google Meeting. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
14h30 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với phòng CT&CTSV PGĐ Hạnh Vân, Lãnh đạo và chuyên viên phòng CT&CTSV Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trực tuyến Google Meeting. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Ba (ngày 10/8/2021) 
Thứ Tư (ngày 11/8/2021) 
9h00 Sinh hoạt Chi bộ 1 tháng 8 và xét chuyển Đảng chính thức cho 04 Đảng viên dự bị  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Trực tuyến ID: 333 456 8228. TT CNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Năm (ngày 12/8/2021)
9h00 Hội đồng thẩm định đề cương sách chuyên khảo Toàn cầu hóa và rủi ro - Chủ biên TS. Bùi Thúy Vân Thành viên Hội đồng
Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
 Trực tuyến ID: 333 456 8228. TT CNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Google Meeting  Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể các bộ, giảng viên Trung tâm CNTT,TV&TT Trực tuyến ID: 333 456 8228
Thứ Sáu (ngày 13/8/2021) 
8h15
(cả ngày)
Hội đồng xét duyệt đề xuất Đề tài NCKH năm học 2021-2022 Các thành viên Hội đồng theo danh sách và tác giả các đề xuất
Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến

ID: 333 456 8228.

Pass: 123456. TT CNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật

           
Thứ Bảy (ngày 14/8/2021) 
Chủ nhật (ngày 15/8/2021)