null Lịch công tác tuần từ ngày 23/8 đến hết ngày 29/8/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/8/2021) 
8h00 Khai mạc và Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với Tân sinh viên K12 (Lớp CT01) Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, TT CNTT, TV&TT, TT KT&ĐBCL; Đoàn TN, Lãnh đạo và Trợ lý các Khoa: Kinh tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Kinh tế số và Viện ĐTQT. Sinh viên trúng tuyển ngành: Kinh tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Kinh tế số. Cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến. ID: 333 456 6226. Pass: 123456 Đợt học diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 01/9/2021. Lịch học chi tiết tải TẠI ĐÂY.
Trung tâm CNTT,TT&TV hỗ trợ kỹ thuật.
13h30 Khai mạc và Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với Tân sinh viên K12 (Lớp CT02) Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC; CTSV; TT CNTT, TV&TT; TT KT&ĐBCL; Đoàn TN. Lãnh đạo và Trợ lý các Khoa Chính sách công, Tài chính - Đầu tư; Quản trị doanh nghiệp; Luật Kinh tế; Kế toán - Kiểm toán và Viện ĐTQT. Cán bộ, giảng viên quan tâm. Sinh viên trúng tuyển ngành: Quản lý nhà nước; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế; Kế toán - Kiểm toán. Cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến. ID: 333 456 6226. Pass: 123456
15h00 Hop giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
   
Thứ Ba (ngày 24/8/2021) 
8h00 Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021 Chủ tịch HĐHV; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Khảo thí, CT&CTSV và đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo   ID Zoom: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TT CNTT,TT&TV hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Tư (ngày 25/8/2021) 
9h00 Họp thường trực Hội đồng học viện Thành viên thường trực HĐHV Chủ tịch HĐ
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến  
Thứ Năm (ngày 26/8/2021)
Thứ Sáu (ngày 27/8/2021) 
Thứ Bảy (ngày 28/8/2021) 
8h00 Hoội nghị năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng QLĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Zoom: 333 456 8228.
Pass: 123456
 
14h00-16h00 Giải đáp các vấn đề liên quan đến phần mềm Google Meet và LMS Các giảng viên có nhu cầu Trung tâm CNTT,TT&TV Zoom: 333 456 8228.
Pass: 123456
Các thầy/cô nếu đã có câu hỏi đề nghị gửi về đ/c email: duongdtvn2403@apd.edu.vn 
Chủ nhật (ngày 29/8/2021) 
Tổ chức kiểm tra (thử) và kiểm tra chính thức tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K12 từ ngày: 24.8.2021 đến hết ngày 29. 8.2021