null Lịch công tác tuần từ ngày 06/9 đến hết ngày 12/9/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/9/2021) 
8h00 Họp giao ban mở rộng tháng 9 Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC, Trưởng/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc. TTCNTT,TV&TT chuẩn bị phòng họp trực tuyến gửi các thành viên tham dự. 
Thứ Ba (ngày 07/9/2021) 
Thứ Tư (ngày 08/9/2021) 
Thứ Năm (ngày 09/9/2021)
14h00 Sinh hoạt chuyên đề 3 năm 2021; Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8 và triển khai công tác tháng 9 - CB1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
Trực tuyến  
14h30 Làm việc với VILAS về hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Chuỗi cung ứng và Logistics Giám đốc Nguyên, khoa KTQT, đại diện VILAS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
Thứ Sáu (ngày 10/9/2021)
8h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021 Nhóm thường trực XTTS tải TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meet
Thứ Bảy (ngày 11/9/2021) 
14h00 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2021-2022 Các thành viên theo QĐ, các chủ nhiệm  đề tài, đại diện phòng QL KH&HT PGS, TS. Trần Trọng Nguyên Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
Chủ nhật (ngày 12/9/2021) 
8h30 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2021-2022 Các thành viên theo QĐ, các chủ nhiệm  đề tài, đại diện phòng QL KH&HT PGS, TS. Nguyễn Hữu Chí Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2021-2022 Các thành viên theo QĐ, các chủ nhiệm  đề tài, đại diện phòng QL KH&HT PGS, TS. Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456. TTCNTT, TV&TT hỗ trợ kỹ thuật