null Lịch công tác tuần từ ngày 11/7 đến hết ngày 17/7/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/7/2022 đến 17/7/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/7/2022) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Thường trực Hội đồng học viện Thành viên thường trực Hội đồng HV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 12/7/2022) 
Thứ Tư (ngày 13/7/2022) 
8h30 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng học viện Đảng ủy, Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc  Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2 Trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng học viện Giang Thanh Tùng
9h00 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng học viện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trưởng, Phó các đơn vị cấp phòng và tương đương. Tải Danh sách TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2
10h00 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng học viện Đảng ủy, Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2
11h00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2/2022 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Làm việc với Tổ xác minh gói thầu số 03 Tổ xác minh, Giám đốc Nguyên, Tổ chuyên gia đánh giá lựa chọn nhà thầu, Bộ phận ĐHDA Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 14/7/2022)
8h30
Phần 1: Lễ công bố quyết định thành lập các chi bộ mới;
Phần 2: Sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về Chiến lược phát triển và Phương án tự chủ tài chính
Toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Nhà thể chất  
13h30 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng học viện Đảng ủy, Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên.  Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Nhà thể chất Trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng học viện Giang Thanh Tùng
14h30 Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên Lãnh đạo Học viện Nhà thể chất  
15h00 Thảo luận Quy chế thu chi nội bộ Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Nhà thể chất  
Thứ Sáu (ngày 15/7/2022) 
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm Quý 2 Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Chi bộ 1 thường kỳ tháng 7;  Họp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 16/7/2022) 
7h30 Xét tuyển Thạc sĩ đợt 1/2022 Hội đồng tuyển sinh, các ban giúp việc HĐTS  Chủ tịch HĐTS
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp  
Chủ nhật (ngày 17/7/2022)