null Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2022 đến hết 18/9/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/9/2022) 
8h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên làm việc với Ban Kinh tế Trung ương        
10h00 Làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Viettinbank Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.QL KH&HT, khoa TC-ĐT, P.KHTC Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị:  TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối GDĐH Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tuyến TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng Zoom. ID: 3334568228.
Pass: 123456
15h00 Làm việc với IDT về số hóa tài liệu do Học viện xuất bản PGĐ Thế Hùng; TTCNTT,TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
20h30 Họp HĐTS đại học 2022 Thành viên HĐ tuyển sinh Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng Zoom. ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 13/9/2022) 
8h30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Thành viên HĐTD Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp về Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Đảng ủy, Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy HV
Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 14/9/2022)
9h00 Trao đổi, hợp tác trong đào tạo Tiếng Anh, Tin học PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo đơn vị: Phòng QLĐT, Khoa Kinh tế số, BM Ngoại ngữ, Phòng QL KH&HT, TTCNTT&TT; TT Khảo thí &QLCL -  ĐH Thái Nguyên Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h00 Trao đổi, hợp tác trong đào tạo bậc ĐH, Ths PGĐ Hùng; Lãnh đạo đơn vị: Phòng QLĐT; Khoa KTS; Khoa QTKD; Phòng QL KH&HT; Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - ĐH Thái Nguyên Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h30 Ký kết MOU với Ngân hang Vietinbank – Chi nhánh Thăng Long PGĐ Hùng; Lãnh đạo đơn vị: Phòng QLĐT; TTCNTT, Thư viện &TT; Phòng QL KH&HT; Phòng KHTC; Khoa TC-ĐT; Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
20h30 Họp HĐTS đại học 2022 Thành viên HĐ tuyển sinh Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng Zoom. ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Năm (ngày 15/9/2022)
13h30 Họp về Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Đảng ủy, Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc, đ/c Vọng Bí thư Đảng ủy HV
Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 16/9/2022)
8h30 Kí kết MOU với đại học Andrews PGĐ Thế Hùng; Phòng QLKH&HT; Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo, Lãnh đạo Viện đào tạo quốc tế, Trung tâm CNTT, TV và Truyền thông, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00-11h30 Sinh hoạt chuyên đề Chi bộ 2 và Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 và Chi bộ 3

Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng

và Bí thư Chi bộ 3

Nguyễn Thị Hạnh Vân

Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 17/9/2022)
7h00 - 16h30 Học chuyên đề thực tế tại K9 Đá Chông Ba Vì Hà Nội PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân; Cán bộ, giảng viên được phân công tại Quyết định; Toàn bộ sinh viên K12 theo lịch học Phòng Chính trị và CTSV Ba Vì, Hà Nội  
9h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo kỳ họp thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo TẠI ĐÂY, đ/c Hoàng Hạnh và khách mời Chủ tịch HĐKH&ĐT
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Chủ nhật (ngày 18/9/2022)