null Lịch công tác tuần từ ngày 14/11 đến hết ngày 20/11/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/11/2022) 
10h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 15/11/2022) 
8h00 Hội thảo “Phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học” PGĐ Thế Hùng, TS. Đông, TS. Luận, Phòng QLKH&HT. Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
 Trường Đại học VinUniversity   
15h00 Làm việc với Công ty IDC về Máy chủ và các vấn đề liên quan Ban Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên phần mềm các đơn vị: Phòng QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, Trung tâm CNTT - TV&TT, Phòng KHTC; Đại diện Công ty IDC Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 16/11/2022)
Thứ Năm (ngày 17/11/2022)
9h00 Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Khách mời; Chủ tịch Hội đồng học viện, Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên K13 được nhận học bổng của Báo Đầu tư Lãnh đạo Học viện P.308  
10h30 Bốc thăm chọn đội tham gia Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện Đại diện các đơn vị thuộc Học viện, Bí thư Liên chi đoàn các Khoa/Viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
P.308  
Thứ Sáu (ngày 18/11/2022)
9h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp về công tác kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện Tiểu ban Nội dung, chương trình và Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng (PGĐ Vinh, các đ/c: Công Thành, Tiến Hùng, Vọng, Thu Huyền, Đông, Tiến Thành, Ngà) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp Tổ soạn thảo Quy chế thu nhập tăng thêm Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  Tạm hoãn
Thứ Bảy (ngày 19/11/2022)
Chủ nhật (ngày 20/11/2022)